آخرین اخبار مدارس


11 اسفند دبستان پسرانه سما

16 بهمن دبستان پسرانه سما

13 بهمن دبستان پسرانه سما

09 اسفند دبستان پسرانه سما

02 بهمن دبستان پسرانه سما

12 آبان دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

گگمشده شهرزاد

سوزان فلچر

دبستان دخترانه سما

فكاهي

ماشاءالله عالي پيام

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)