آخرین اخبار مدارس


11 اسفند دبستان پسرانه سما

16 بهمن دبستان پسرانه سما

13 بهمن دبستان پسرانه سما

09 اسفند دبستان پسرانه سما

02 بهمن دبستان پسرانه سما

12 آبان دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

گگمشده شهرزاد

سوزان فلچر

دبستان دخترانه سما

فكاهي

ماشاءالله عالي پيام

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ستايش اسماعيل بيگي

1389/01/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان زهره وند

1381/01/11

دبستان دخترانه سما

تارا دشتي

1386/01/12

دبستان پسرانه سما

اهورا عبدالملكي

1389/01/10

دبستان دخترانه سما

زهرا راه وار

1385/01/15

دبستان دخترانه سما

فاطمه جعفري راد

1384/01/15

دبستان پسرانه سما

اميررضا اسكندري

1390/01/09

دبستان دخترانه سما

زينب راه وار

1385/01/15

دبستان دخترانه سما

آيسان محبوبي

1384/01/15