آخرین اخبار مدارس


06 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

16 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

16 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

15 شهریوردبستان دخترانه دوره دوم

15 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

14 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه

14 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

17 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

Out of my mind بیرون ذهن من

شارون ‌ام. دراپر

اثبات خود

دبیرستان دوره اول دخترانه

روش تحقیق و پژوهش

جنیس ون کلیو

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

آشنایی بااسلام

محسن قرائتی

اسلام شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

انرژی زیست توده

راشل استاکی

آموزش نکهداری محیط ز

دبیرستان دوره دوم دخترانه

Out of my mind بیرون ذهن من

شارون ‌ام. دراپر

اثبات خود

دبیرستان دوره دوم دخترانه

انرژی زیست توده

راشل استاکی

آموزش نکهداری محیط ز

دبیرستان دوره اول دخترانه

روش تحقیق و پژوهش

جنیس ون کلیو

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم

هستی مرادی

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ثنا خانجانی

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

رادمهر زمردی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

آگرین روزبهانی

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان دخترانه دوره دوم

شمیم ترکاشوند

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم

بهشید عالمی

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمد رضا شیرزادی

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

آیسا زندیه

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان دخترانه دوره دوم

هدیه اکبری

مسابقه: قلم زنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم

ستایش شبیری

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

هدیه اکبری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

شمیم ترکاشوند

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

آرش نوروزي گلدره

1386/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرمهدي رضائي

1385/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدرضا قياسوند قشلاقي

1384/12/05

دبستان پسرانه

امير حسين احمدي وند

1386/12/06

دبستان دخترانه دوره دوم

فاطمه زهرا خراساني

1389/12/05

دبستان دخترانه دوره دوم

ماهك نصيري جوزاني

1388/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه

شهريار شوقي

1385/12/01

دبستان دخترانه

سيده طناز كرماني

1392/12/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدصالح بابائي

1383/12/05

دبستان پسرانه

سپهر يوسفي ملايري

1392/12/07

دبستان پسرانه

برديا سركبود

1391/12/07

دبستان دخترانه

فاطيما اكبري

1390/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدصالح بابائي

1383/12/05

دبستان پسرانه

اميرمحمد تكلو

1390/12/02

دبستان پسرانه

آرتام اوضح

1392/12/05

دبستان دخترانه

مايسا شهيدي

1392/12/05

دبستان دخترانه

آيدا محمودي ازندرياني

1392/12/08

دبستان پسرانه

آريا درويشي

1392/12/08

دبستان پسرانه

مبين نجفي

1391/12/06

دبستان دخترانه دوره دوم

ستايش بخشي

1388/12/05